Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 9 juli, 2024 - 06:30Uppdaterad: tisdag, 9 juli, 2024 - 07:51

LR bjuder ut livsmedelstransporter 

Landskapsregeringen begär nu in anbud för livsmedelstransporter från fasta Åland och Åbo till den åländska södra skärgården Sottunga och Kökar för åren 2025 - 2027 med option för 2028 och 2029. 

Det nuvarande avtalet med Kristers åkeri sträcker sig till den 31 december i år. 

Upphandlingen genomförs för att det ska finnas ett minimiutbud av livsmedelstransporter mellan fasta Åland, Åbo och den åländska södra skärgården under avtalstiden. 

Det beräknade värdet av upphandlingen överstiger det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 215 000 euro för tjänster. Därför sker upphandlingen enligt lagen om offentlig upphandling. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »