Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 7 september, 2023 - 06:20Uppdaterad: torsdag, 7 september, 2023 - 06:20

LR ber EU att beakta små regioner när avfallsdirektiv stiftas

För mycket detaljstyrning, kom ihåg små regioner och det är bra med åtgärder som minskar textilavfall. Det är landskapsregeringens ställningstaganden om kommissionens förslag på ett förnyat avfallsdirektiv inom EU.  

I utlåtandet påpekar landskapsregeringen att det finns en problematik för små regioner, speciellt öar, att uppnå omfattande lagstiftningskrav inom avfallsområdet då det råder begränsat med människor och därmed också avfall. Lagstiftningen bör därför ta små regioner i beaktande, anser landskapsregeringen. 

Landskapsregeringen skriver vidare att de föreslagna ändringarna är mycket mer detaljerade än det nuvarande direktivet, något man inte ställer sig bakom.  

 “Landskapsregeringen önskar en minskad detaljnivå för att tillåta medlemsländerna att finna sina egna lösningar på implementering av direktivet”, skriver de.  

Däremot ställer sig landskapsregeringen sig positiv till kommissionens förslag på åtgärder som ska minska avfallsmängderna från textil och livsmedel och öka cirkulationen.  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »