Publicerad: torsdag, 9 juli, 2020 - 16:43
  • Infrastrukturminister Christian Wikström.

LR bemöter upphandlingsbesvär

Coronapandemins inverkan på ekonomin, uppsägningen av elfärjeavtalet och att man inte funnit någon alternativ användning av en nya hamn på Mellanholm.

De skälen anger landskapsregeringen till varför de avbröt projekt västra Föglö i ett bemötande till Marknadsdomstolen.

Det var Eriksson Bygg Ab som tilldelades infrastrukturprojektet på västra Föglö som bland annat var tänkt att innefatta en bro över Spettarhålet och en ny hamn på Mellanholm. I början av juni beslöt landskapsregeringen att avbryta upphandlingen och i slutet av månaden lämnade Eriksson Bygg Ab in ett besvär.

Trots att landskapsregeringen redan i sitt regeringsprogram i december ifjol klarlade sin avsikt om att avbryta projektet vill infrastrukturminister Christian Wikström inte spekulera i huruvida projektet skulle ha genomförts om coronapandemin inte slagit till.

- Nu är situationen som den är och projektet är uppsagt, säger han.