Publicerad: torsdag, 4 juni, 2020 - 14:09Uppdaterad: fredag, 5 juni, 2020 - 09:52

LR avslutar västra Föglö-projektet

Landskapsregeringen beslöt i dag att säga upp avtalet för infrastrukturprojektet på västra Föglö. Projektet var bland annat tänkt att innefatta en bro över Spettarhålet och en ny hamn på Mellanholm.

- Vi gör det som vi har lovat att vi ska göra, säger infrastrukturminister Christian Wikström (Ob).

Men det var inte en enig landskapsregering som fattade beslutet – näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ) röstade emot ett hävande av avtalet. Social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) deltog inte i sammanträdet på grund av privata skäl, men säger att hon skulle ha röstat på samma sätt som sin partikollega.

Entreprenören som i fjol tilldelades projektet var Eriksson Bygg Ab.

- Jag tycker det är jättesynd, säger styrelseordförande Bengt Eriksson.