• Lotteriinspektionen föreslår att det inte ska finnas någon maxgräns för hur länge en spelare kan vara avstängd från spel.
Publicerad: torsdag, 14 juni, 2018 - 15:24

Lotteriinspektionen vill skärpa lotterilagen

Utöka möjligheten att stänga av en spelare från penningspel, tillåt spelbolagen att följa kundernas spelmönster på elektroniska spel och skapa en spelmissbruksfond.

Det föreslår landskapets Lotteriinspektion i en skrivelse om ändring av landskapslagen om lotterier. I dagsläget kan en spelare be att bli avstängd eller begränsad i sitt spelare i maximalt ett år. Lotteriinspektionen föreslår att det inte ska finnas en maximal tidsgräns.

-Det är inte så lämpligt att spelaren ska vara tvungen att ta kontakt efter ett år igen och be om att få bli avstängd, säger Lotteriinspektionens chef Mikael Juresta.

Även spelanordnaren ska kunna stänga av spelaren om man ser att spelandet är skadligt.

Man föreslår också att en omsorgsplikt ska införas i lotterilagen, där den som anordnar elektroniska spel fortlöpande ska följa och kontrollera kundernas spelbeteende för att motverka spelproblem.

-Det finns kundkoton med detaljer om insättningar, så spelbolagen har redan informationen. Men i och med den nya dataskyddsförordningen GDPR får man inte spara sådan information om man inte har stöd av en lag, säger Mikael Juresta.

Den föreslagna spelmissbrukfonden skulle enligt Lotteriinspektionen finansieras av överskottet från avgifterna för speltillsyn. Fonden kan enligt förslaget användas till att finansiera forskning gällande spelmissbruk, vård av spelmissbrukare, utbildning samt studier och uppsatser inom ramen för ansvarsfullt spelande.

Fler Nyheter

Havsgatan stängs av

Havsgatan skall byggas om och för tillfället pågår grävningsarbeten för byte av vatten och avloppsledningar i korsningen Havsgatan och Skillnadsgatan.

Näringslivet skriver till LR om Föglötunnel

Ålands näringsliv har lämnat in en skrivelse till landskapsregeringen där man önskar att upphandlingen för trafiklösningen till Föglö breddas så att man även inkluderar andra trafiklösningar än färjor, till exempel tunnelalternativet.

”Oroande trend” att hotellövernattningarna minskar

Det har gjorts färre hotellövernattningar på Åland hittills i år jämfört med 2017. Åsubs statistik visar att de 14 hotell som ingår i granskningen haft 182.970 övernattningar hittills i år, och det är en minskning med närmare fyra procent jämfört med fjolårets första nio månader.

Äldreomsorgen i Saltvik dyrare än väntat

Socialnämnden i Saltvik anhåller om 147.000 euro i tillläggsanslag eftersom kostnaderna för äldreomsorgen blivit högre än vad kommunen budgeterat för i år.

Karelen, Karelen i Åbo

Förreställningen Karelen, Karelen gästade i helgen Åbo svenska teater där de två sista föreställningarna gavs.

EU-ministrar lyssnade artigt på lantråd och kansliminister

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
-De lyssnade artigt och kontstaterade att ärendet nu ligger hos riksdagen, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib) om morgonens möte med regeringens EU-ministrar om Ålands krav på en EU-parlamentsplats. Lantrådet och kansliminister Nina Fellman (S) träffade regeringen och det var tredje gången som Åland hördes i frågan.

Nya regler för råttgift

Benny Perokorpi intervjuas av Ann-Christine Karlsson
Nya regler har gjort det svårare att få tag på råttgift. För tillfället är det dessutom brist på giftet i hela landet på grund av att en av leverantörerna haft tekniska problem.

Fullt upp för kommunutredare, men tidtabellen håller

Marcus Henricson intervjuas av Owe Sjöblom
Kommunutredarna som tar fram ett faktabaserat underlag för den planerade kommunindelningen har kommit så långt som dom hade planerat att göra vid den här tidpunkten.

Nytt avtal med Gävleorkester

Landskapsregeringen har tecknat ett nytt tvåårigt avtal med Gävle konserthus och symfoniorkester.