Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 26 januari, 2024 - 05:57Uppdaterad: fredag, 26 januari, 2024 - 10:27

Lotsbroverket nära sin maxkapacitet

Lotsbroverket som tar hand om avloppsvattnet från de sex största landsortskommunerna och Mariehamn är nära sin maxkapacitet. 

– I flera kategorier, som till exempel fosfor ligger vi på 100 procent av vår kapacitet och på kväve ligger vi över 100 procent, säger Tomas Mörn driftschef på Lotsbroverket. 
Senaste utbyggnaden gjordes mellan 2004 och 2006, men snart väntas nya EU-direktiv komma som bland annat innebär en halvering av kvävehalterna i det renade avloppsvattnet. 
– Vi måste bygga oavsett, men först måste vi veta vad de nya direktiven säger och sen får vi utreda vad vi ska göra för att klara av dem, säger Tomas Mörn. 
Enligt en utredning som gjordes 2019 skulle en utbyggnad av Lotsbroverket kosta 2.5 miljoner euro 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »