Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 11 januari, 2021 - 12:56Uppdaterad: måndag, 11 januari, 2021 - 17:44
  • LR ändrar coronastödet. Arkivbild.

Lösning finns för krock mellan coronastöd

De coronastöd som landskapsregeringen betalat ut till företag och som varit ett hinder för att företagen ska få stöd från staten, återtas nu, berättar näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).

-Vi återtar besluten och ger företagen stöd på annan grund, säger han.

Fredrik Karlström har varit i kontakt med den myndighet i riket som delar ut statsstöden, Statskontoret, och man är överens om lösningen. Det berör cirka 20 företag på Åland och genom att byta stödgrund kan företagen få det statliga stödet.

-Det är en exceptionell åtgärd för oss. Vi ändrar vårt stöd för att Statskontoret inte ska behöva göra ändringar i sitt hanterande, säger Fredrik Karlström.

Stödet som berörs är statens kostnadsstöd som omfattar perioden april och maj.

-Näringsavdelningen går igenom varje fall, och det ska bli så lite byråkrati och arbete som möjligt för de berörda företagen, säger Fredrik Karlström.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »