Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 20 juni, 2018 - 06:06Uppdaterad: onsdag, 20 juni, 2018 - 11:33
  • Christian Nordas och Ann Nedergård. Arkivfoto: Ann-Christine Karlsson

Lokala satsningar i vattenprojekt

Östersjöprojektet WaterChain, där Ålands Vatten varit med, når ett slut efter två och ett halvt års arbete. Den övergripande målsättningen har varit att minska inflödet av näringsämnen och andra farliga ämnen till Östersjön.

- Ett resultat är webbsidan waterchain.eu som vi byggt upp inom projektet och vattenskydd.ax där man kan hitta tips och råd från projektet, säger projektledare Ann Nedergård.

Christian Nordas, vd på Ålands Vatten, menar att projektet varit givande. Man har bland annat byggt en egen fosforfälla och fått värdefulla kontakter.

- Om ett par år har vi säkert svar på hur vattnet har förändrats i våra dricksvattentäkter. Nu ska vi ta beslut om åtgärder som kan starta upp kanske redan i höst, säger Nordas.

Nu fortsätter man med lokala satsningar i ett nytt projekt som heter PorterMate för seglare och småhamnar på Kökar och i Sottunga.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »