Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 14 februari, 2020 - 05:41Uppdaterad: fredag, 14 februari, 2020 - 07:48
  • Riksdagen diskuterade säl under ett plenum den här veckan. Pressbild: Riksdagen.

Löfström talade om säl i riksdagen

Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft.

Det sade riksdagsledamot Mats Löfström när riksdagen debatterade en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter.
Löfström konstaterar att Finland inte ensamt kan förändra förbudet mot handel med sälprodukter då det regleras på EU-nivå. I ett pressmeddelande skriver han att Finland under hösten 2019 i en rapport till EU-kommissionen konstaterat att förbudet går emot principerna för en hållbar användning av naturresurser och att förbudet har orsakat problem för kustfisket i Finland och i flera andra medlemsstater i Östersjöområdet. Löfström skriver också att han blev glad för att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i veckans riksdagsdebatt tydligt slog fast att regeringen aktivt kommer driva på ett slopande av förbudet inom EU.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »