• Riksdagen diskuterade säl under ett plenum den här veckan. Pressbild: Riksdagen.
Nyhetsnotisen i ljudformat:
Publicerad: fredag, 14 februari, 2020 - 05:41, uppdaterad: fredag, 14 februari, 2020 - 07:48

Löfström talade om säl i riksdagen

Att inte få sälja produkter av säl går emot principerna om hållbar användning av naturresurser och emot sunt förnuft.

Det sade riksdagsledamot Mats Löfström när riksdagen debatterade en lagändring som reglerar EU-förbudet mot försäljning av sälprodukter.
Löfström konstaterar att Finland inte ensamt kan förändra förbudet mot handel med sälprodukter då det regleras på EU-nivå. I ett pressmeddelande skriver han att Finland under hösten 2019 i en rapport till EU-kommissionen konstaterat att förbudet går emot principerna för en hållbar användning av naturresurser och att förbudet har orsakat problem för kustfisket i Finland och i flera andra medlemsstater i Östersjöområdet. Löfström skriver också att han blev glad för att jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i veckans riksdagsdebatt tydligt slog fast att regeringen aktivt kommer driva på ett slopande av förbudet inom EU.

Fler Nyheter

Räknar inte med skolstart före sommarlovet

- Vi räknar inte med att det blir någon ordinarie verksamhet i skolorna mer den här terminen. Det säger Mathias Eriksson, skoldirektör för Södra Ålands högstadiedistrikt.

Staden förlorar miljoner i intäkter

Barbara Heinonen:
Mariehamns stad inleder samarbetsförhandlingar till följd av att flera verksamheter tvingats stänga eller minska ner under undantagstillståndet.

Föräldrar önskar skolmat trots distansundervisning

Laura Vauras:
En vädjan om att skolmat borde ordnas även för barn som just nu har distansundervisning har seglat upp bland åländska föräldrar på sociala medier.

Eckerö ställer in alla turer till 13 maj

Nyhetsnotisen i ljudformat:
M/S Eckerö ställer in sina turer fram till den 13 maj eftersom finska staten nu tagit beslut om att förlänga undantagstillståndet till dess.

Mariehamns skolledning möts i eftermiddag

Nyhetsnotisen i ljudformat
I eftermiddag möts skolledningen i Mariehamn för att diskutera detaljer kring skolfrågan efter att riksregeringen igår beslutade förlänga undantagstillståndet till den 13 maj.

Passagerartrafik stoppas antagligen

Johanna Boijer-Svahnström:
Regeringen i Helsingfors stoppar inom kort sjöfartens passagerartrafik från utlandet.

Nu testas ÅHS-personal mer frekvent

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Sjukvårdspersonal ska testas mer frekvent för covid-19.

Mariehamn samarbetsförhandlar

Nyhetsnotisen i ljudformat
Mariehamns stad meddelar att man nu inleder samarbetsförhandlingar.

Löparbanor kan bli försenade

Löparbanorna som ska levereras till nya Baltic friidrottsarena kan bli försenade på grund av coronasituationen.