Publicerad: torsdag, 28 november, 2019 - 16:08Uppdaterad: fredag, 29 november, 2019 - 11:13

Löfström om strejken: ”En oproportionerlig åtgärd”

Det var en oproportionerlig åtgärd att ta ut hela den finska handelsflottan i strejk, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Han säger också han hoppas att man nu kan återbygga förtroendet mellan parterna som finns inom finsk sjöfart.

- Vi måste se till så att det finns konkurrenskraft på finländska rederier i den globala marknaden och alla åtgärder som hotar konkurrenskraften är problematiska. Ur lagstiftarperspektiv finns det inget vi kan göra just nu, men längre fram kan det bli aktuellt att se över lagstiftningen som är ganska gammal, säger Mats Löfström.

Samtidigt vill han understryka att frågan är mer komplicerad än så.

- Jag tror inte att det är lagstiftningen som är problemet till varför vi har mer konflikter på arbetsmarknaden än till exempel Sverige. Lagstiftningen är inte en patentlösning för att minska konflikterna.

- Riksdagen har inga verktyg att säga i en konflikt vad olika parter ska göra, utan det enda jag som politiker kan säga är att det är viktigt med respekt, proportioner och respekt från olika avtalspartner när man förhandlar i arbetsmarknaden.