Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 24 november, 2022 - 14:45Uppdaterad: torsdag, 24 november, 2022 - 14:47

Löfström nöjd med hörande – utkast kan presenteras på onsdag

Idag höll grundlagsutskottet ett sakkunnighörande gällande smittskyddslagen.

–Vi är nöjda med hörandena och beslöt att avsluta den delen. Vi har haft en förberedande debatt och nästa steg är att våra tjänstemän skriver ett utkast till utlåtande som förhoppningsvis ska kunna presenteras för oss på onsdag, säger Mats Löfström, riksdagsledamot och medlem i utskottet.

Hur processen går vidare efter att grundlagsutskottet fått utkastet kan Löfström inte svara på då det beror på vad utkastet innehåller.

–Jag kan inte gå händelserna i förväg eftersom vi inte godkänt ett eller ens sett ett utkast ännu. Men oavsett vad som står i det kan inte social- och hälsovårdsutskottet göra färdigt sitt betänkande utan att ha fått grundlagsutskottets utlåtande, säger Löfström. Grundlagsutskottet kallade justitieministeriet, landskapsregeringen, professorerna Olli Mäenpää och Janne Salminen samt jur. lic. Sten Palmgren.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »