Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 12 februari, 2021 - 15:07Uppdaterad: fredag, 12 februari, 2021 - 17:07
  • Passagerarsjöfarten har varit instrumental för försörjningen och behöver mer stöd för att klara krisen, menar Mats Löfström. Foto: Malin Henriksson, ÅRTV

Löfström efterlyser mer stöd till sjöfarten

Sjöfarten behöver ytterligare stöd genom coronakrisen.

Riksdagsledamot Mats Löfström lyfter fram att reserestriktionerna har slagit hårt mot passagerarsjöfarten under hela coronapandemin och att ekonomiskt stöd har varit en ödesfråga för att kunna hålla nödvändiga frakt- och trafikförbindelser igång för att trygga försörjningsberedskapen både för Finland och Åland.

-Jag jobbar för fullt med att säkerställa ett nytt stödpaket till sjöfarten, vilket inte bara är viktigt för rederierna utan i synnerhet för Åland, säger Mats Löfström.

Traficoms nuvarande pengar räcker uppskattningsvis till början av mars och det är viktigt att man får en tilläggsbudget av regeringen till riksdagen som fyller på Traficoms stödpott. Mats Löfström har diskuterat frågan med kommunikationsminister Timo Harakka, och förklarat att frågan är viktig. Löfström har även varit i kontakt med Traficom och Finansministeriet.
 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »