Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 16 november, 2023 - 16:23Uppdaterad: torsdag, 16 november, 2023 - 17:17

Löfström Ålands blåslampa när riket förnyar beredskapslag – LR fortfarande utanför

Ålands riksdagsledamot Mats Löfström har tilldelats en plats i den parlamentariska uppföljningsgruppen om revideringen av beredskapslagen.

Löfström som sitter på den Svenska riksdagsgruppens plats i arbetsgruppen beskriver sin roll som ett politiskt bollplank och en blåslampa för att Åland ska höras tillräckligt i frågan. 

Den nuvarande beredskapslagen tillämpades under pandemin men krävde flera brådskande ändringar och blottade stora problem i tillämpningen på Åland.  
Lantrådet Veronica Thörnroos (C) har svårt att kommentera betydelsen av att Löfström tar plats i gruppen, även om hon ser klara fördelar med att Ålands riksdagsledamot återfinns i de arbetsgrupper som arbetar med frågor som rör Åland. Själv väntar hon och landskapsregeringen ännu på besked om hur de ska involveras i arbetet.  

– Vi har vid flera tillfällen framfört att vi skulle vilja ha en egen arbetsgrupp som bara tittar på beredskapslagen i relation till självstyrelselagen, säger hon. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »