• Olof Widén är senior rådgivare vid Rederierna i Finland. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.
Olof Widén intervjuas av Tomas Tornefjell:
Publicerad: fredag, 29 december, 2017 - 15:04, uppdaterad: fredag, 29 december, 2017 - 15:40

Ljus framtid för rederier

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga och framtidsutsikterna ljusa. Det framgår av den så kallade Rederibarometern som årligen publiceras av sjöfartens utbildnings- och forskningscentrum i Åbo.

Barometern bygger på en undersökning som i oktober-november skickades till finländska rederier samt till utländska rederier som har betydelse för finsk sjötrafik. Av de tillfrågade har 85 procent meddelat att sjötrafikens export växer något eller avsevärt. Två av tre rederier tror också att importen ökar, liksom investeringarna i sjötrafiken. 85 procent tror att deras omsättning ska växa och uppger att användningsgraden av rederiernas kapacitet ökat och fortsätter öka enligt prognosen.

- De största hindren för en tillväxt av rederibranschen är svårigheten att hitta personal som har koll på den senaste tekniken kring nya former av drivmedel och självstyrda fartyg. Det säger Olof Widén som är senior rådgivare vid Rederierna i Finland.

Fler Nyheter

Häggblom fortsätter leda Obs

Bert Häggblom fortsätter leda Obunden samling, det kom partiets höstmöte fram till på lördagen. Även viceordföranden Christoffer Virtanen och Ann Carlsson fick förnyat förtroende.

Peter Hellgren ny vd-ersättare vid Viking line

Vice vd Peter Hellgren blir vd-ersättare vid Viking line istället för Andreas Remmer , som lämnat bolaget. Det skriver Viking line i ett...

Finström sänker skatten

Finströms kommun sänker inkomskatten med 0,50 procentenheter till 18,50 procent, det beslutade kommunfullmäktige igår.

Brist på praktikplatser stoppar sotarutbildning

Det blir ingen sotarutbildning vid Ålands yrkesgymnasium. Redan 2016 initierade landskapsregeringen en utredning vid Ålands yrkesgymnasium hur en sotarutbildning skulle ordnas. Något som man nu avskriver.

Centrumplanen är klar

Centrumplanen är klar, intervju med Sirkka Wegelius
Fler bostäder och affärslokaler, en strandboulevard i stället för Österleden samt ett parkeringshus ovanpå Select. Det är några av punkterna i Stadsarkitekt Sirkka Wegelius förslag till delgeneralplan för centrum.

Föglö kommun stöder tunnel

Föglös kommunfullmäktige uttrycker stöd för en tunnel, det beslutades i fullmäktige igår.

Sju anbud på vägstation

Sju anbud har inkommit på Godby vägstation som Landskapet bjudit ut till försäljning via mäklare.

Påpekanden om gc-väg

Det har inkommit påpekanden till landskapsregeringen när det gäller det pågående bygget av en gång- och cykelbana mellan Mariehamn och Berghamn i Eckerö.

Extra färjturer till kommunmöte på Kumlinge

På söndag arrangeras ett öppet möte om kommunindelningsutredningen på Kumlinge. För att de som bor på Enklinge ska kunna delta har landskapsregeringen beslutat om extra färjturer med ms Rosala II.