Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 29 december, 2017 - 15:04Uppdaterad: fredag, 29 december, 2017 - 15:40
  • Olof Widén är senior rådgivare vid Rederierna i Finland. Arkivfoto: Tomas Tornefjell.

Ljus framtid för rederier

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga och framtidsutsikterna ljusa. Det framgår av den så kallade Rederibarometern som årligen publiceras av sjöfartens utbildnings- och forskningscentrum i Åbo.

Barometern bygger på en undersökning som i oktober-november skickades till finländska rederier samt till utländska rederier som har betydelse för finsk sjötrafik. Av de tillfrågade har 85 procent meddelat att sjötrafikens export växer något eller avsevärt. Två av tre rederier tror också att importen ökar, liksom investeringarna i sjötrafiken. 85 procent tror att deras omsättning ska växa och uppger att användningsgraden av rederiernas kapacitet ökat och fortsätter öka enligt prognosen.

- De största hindren för en tillväxt av rederibranschen är svårigheten att hitta personal som har koll på den senaste tekniken kring nya former av drivmedel och självstyrda fartyg. Det säger Olof Widén som är senior rådgivare vid Rederierna i Finland.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »