Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 13 januari, 2011 - 11:39Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:21

Livsmedelsaffärer granskades

Felaktig märkning av egenpaketerade livsmedel, brister i ursprungsmärkningen och bristfällig hygien. Det är några av de anmärkningar som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, har delat ut när man systematiskt granskat Ålands livsmedelsaffärer. 22 av totalt 24 mindre affärer har granskats, och endast två fick sådana anmärkningar att återbesök var nödvändigt.-Affärerna sköter sig bra men det finns lokaler som börjar bli lite slitna, säger miljöskyddsinspektör Patrik Lundin. Enligt honom förändras granskningen i år så att det blir fler oanmälda kontroller.På Åland finns cirka 360 ställen, allt från glasskiosker till passagerarfärjor, som granskas enligt EU-reglerna för livsmedelskontroll.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »