Publicerad: fredag, 20 september, 2019 - 09:38Uppdaterad: fredag, 20 september, 2019 - 15:32
  • m/s Viggen ingår i entreprenaden. Arkivfoto: Owe Sjöblom

Linjen Åva-Osnäs bjuds ut

Landskapsregeringen begär in anbud på färjtrafik på linjen Åva-Osnäs för år 2020-2022 med en option från landskapets sida att kunna förlänga avtalet med 18 månader.

Entreprenaden är en driftsentreprenad och den som tar hand om linjen får tillgång till m/s Viggen och entreprenören ska stå för driftskostnaderna förutom bunker.

Trafiken gäller från den 3 juni 2020 och stäcker sig till den sista februari 2022 samt optionstiden som landskapet i så fall ska meddela om senast den sista augusti 2021.

Nu är det Nordic Jetline som trafikerar linjen och det pågående avtalet sträcker sig till den 2 juni 2020.