Publicerad: torsdag, 14 januari, 2021 - 11:01Uppdaterad: fredag, 15 januari, 2021 - 15:25

Lindrade krav för näringsrätt

Minst en ordinarie medlem i styrelsen samt ersättare ska ha åländsk hembygdsrätt, alternativt ha bott i landskapet under de senaste fem åren för att en näringsidkare ska få näringsrätt på Åland. Det ingår i ett förslag till hur lagstiftningen kring näringsrätt kan moderniseras.

Dessutom ska dessa styrelsemedlemmar ha anknytning till bolaget genom relevant branschkännedom eller sakkunskap. Enligt nu gällande lag ska minst två tredjedelar av styrelsen bestå av ledamöter med åländsk hembygdsrätt.

Språkbestämmelserna lindras och definieras tydligare enligt förslaget. Det innebär bland annat att verksamheten inte får ske så att det svenska språkets ställning hotas, det vill säga att åtminstone all kundservice, all information till kunder och anställda samt information om företagets verksamhet ska finnas tillgängligt på svenska.

Arbetsgruppen skriver i sitt betänkande, som presenterades i dag, att konsekvenserna av förslaget bedöms underlätta för företagen, myndigheterna och den enskilda medborgaren.

I torsdagens Åland idag intervjuades Peter Wiklöf, till vardags bankdirektör för Ålandsbanken, men också styrelseordförande för branschorganisationen Ålands näringsliv.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »