Publicerad: måndag, 16 december, 2019 - 11:46Uppdaterad: tisdag, 17 december, 2019 - 11:50
  • Jessy Eckerman och Julia Birney. Foto: Tomas Tornefjell.

Lilla holmen kan få temalekpark

En temalekpark, uthyrning av solstolar och en ny byggnad med omklädning, servering och bastu. Det är några av de tankar som lyfts i den slutrapport som tagits fram av stadens kommitté för översyn av Lilla holmens faciliteter och huvudmannaskap.

- Vi har bland annat varit på studiebesök till Stockholm och Uppsala och inspirerats av många fina temalekparker, säger Julia Birney (Lib).

Jesssy Eckerman (S) säger att det redan finns en ritning för ett nytt hus med omklädningsrum, som tagits fram av tidigare stadsarkitekten Folke Wikström.

Kommittén föreslår att infrastrukturnämnden i Mariehamn nu ska tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en konkret plan för hur deras tankar angående Lilla holmen ska kunna förverkligas.

- Men det ska absolut inte bli ett kommersiellt område. Lilla holmen ska vara öppet för alla, berättar Birney.