Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 17 september, 2021 - 06:00Uppdaterad: fredag, 17 september, 2021 - 06:01
  • Totalt åtta motioner har Liberalerna lämnat in med anledning av landskapsregeringens förslag på en tredje tilläggsbudget för år 2021. I förgrunden syns Ingrid Zetterman som är den liberala lagtingsgruppens ordförande.

Lib vill ha stärkt budgetdisciplin

Budgetdisciplinen behöver bli bättre hos landskapsregeringens enheter.

Det skriver oppositionspartiet Liberalerna i ett pressmeddelande med anledning av att landskapsregeringen presenterat sitt förslag till tredje tilläggsbudget för 2021.

Partiet har lämnat in åtta motioner med anledning av tilläggsbudgeten. Sammanfattningsvis anser man att små projekt som kräver några tiotusental euro i en tilläggsbudget i första hand kan få utrymme i den ordinarie budgeten. Om behovet är akut kan man omfördela medlen, skriver partiet i en av motionerna.

Budgetförslaget för år 2022 är snart klart och Liberalerna anser att man där kan föreslå mer pengar till utbildning, investeringar och diverse projekt. Den lånefullmakt på 60 miljoner euro för den ordinarie driften under 2021 som lagtinget beviljade för detta år gör det väldigt viktigt att hålla budgetdisciplin, skriver man.
En utvärdering av larmsystemet Åland, den begagnade färjan till skärgårdstrafiken och varroakvalstret berör också i Liberalernas motioner. Debatten i lagtinget inleds på måndag.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »