Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 8 april, 2021 - 18:04Uppdaterad: torsdag, 8 april, 2021 - 18:55
  • Camilla Gunell (S) och Katrin Sjögren (Lib), två av de nio undertecknarna. Foto: Nina Smeds, ÅRTV

Lib och S lämnar in misstroendeyrkan mot landskapsregeringen

I en skrivelse som under torsdagens eftermiddag lämnats in till lagtinget uppmanar nio lagtingsledamöter från Liberalerna och Socialdemokraterna lantrådet Veronica Thörnroos (C) att avsätta vice lantrådet Harry Jansson (C) över hans agerande i JO-debaklet.

- I den efterföljande diskussionen har det framkommit att vice lantrådet sökte uppmärksamhet i frågan, använde tillfället för en självstyrelsepolitisk strid om JOs befogenheter och dessutom har hävdat att grundlagen, även till de delar som gäller Åland, inte behöver följas rakt av. Grundlagens stadganden om grundläggande fri- och rättigheter gäller alla medborgare. I hanteringen av JOs fråga har en enskild medborgares klagan gjorts till ett slagträ i en självstyrelsepolitisk tvistefråga med Finland, lyder skrivelsen.

Vidare skriver man att Harry Jansson, då han upprepade gånger beskyllt oppositionen för den negativa uppmärksamhet som frågan väckt i riket, antagit en position gentemot den politiska oppositionen och media som inte hör hemma i ett demokratiskt samhälle.

- Undertecknande har därmed inte förtroende för att vice lantrådet Harry Jansson sköter uppdraget med den aktning, diplomati och respekt som det förutsätter, särskilt med tanke på de stora frågor regeringen har att hantera, såsom Paf-frågan, tullkodexen och självstyrelselagsrevisionen, skriver man.

Man ber talman Bert Häggblom (Ob) att be lantrådet att befria Harry Jansson från sitt uppdrag, och att om lantrådet inte genomför en sådan förändring ber man lagtinget förklara att regeringen inte längre har lagtingets förtroende.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »