Publicerad: tisdag, 30 juni, 2020 - 06:01Uppdaterad: tisdag, 30 juni, 2020 - 08:02

Lennart Isaksson leder Fastighetsverket

Ålands landskapsregering har tillsatt en styrelse för landskapets fastighetsverk.

Till ordförande utses Lennart Isaksson och till vice ordförande Agneta Erlandsson-Björklund. Övriga ledamöter är Katarina Donning, Tage Eriksson, Åsa Mattsson och Bo Timonen.

Ordförande får 250 euro och ledamöterna 200 euro per bevistat möte. Därutöver betalas ett årligt arvode till ordförande på 2.500 euro, till vice ordförande 2.000 euro samt till ledamöterna 1.700 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »