Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 21 januari, 2019 - 14:46
  • Kommunstyrelsen äskar om pengar för markköp. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer.

Lemlandsstyret vill köpa mark för framtida behov

Lemlands kommunstyrelse vill att fullmäktige beviljar en utökad ram om 40.000 euro så att kommunen kan köpa ett markområde i Bengtsböle by i Lemland.

Det handlar om en fastighet på cirka 25.100 kvadratmeter och den totala köpesumman är 130.000 euro. Kommundirektör Mikael Smeds säger till Ålands Radio att den aktuella fastigheten ligger i anslutning till mark som kommunen redan äger och att tanken med köpet är att ge kommunen möjligheter inför framtiden, men i dagsläget har man inga planer för vad man ska göra med området.

På kommunstyrelsens möte diskuterades också skolkökets nuvarande kapacitet och vilka åtgärder som krävs för att täcka grundskolans och barndagvårdens kommande behov. En utredning som gjorts visar att de 330 portioner per dag som skolköket tillreder i dag är max vad man klarar av. Ska man tillreda mer mat krävs utbyggnad och mer personal.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »