Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 2 december, 2022 - 06:13Uppdaterad: fredag, 2 december, 2022 - 11:00
  • Lemlands skola behöver mer utrymmen. Arkivbild.

Lemlands skola behöver mer utrymme

Lemlands skola är i behov av ytterligare ett klassrum för att kunna bibehålla nuvarande klassindelning från och med hösten 2024, det har en utredning om utrymmesbehovet i skolan kommit fram till.

På sitt senaste möte fick kommunstyrelsen ett förslag om att skolan byggs ut med ett klassrum till en kostnad på cirka 400.000 euro. Den utbyggnaden skulle inte bara innebära ytterligare ett klassrum, utan även ge fritidshemmet ett utrymme som uppfyller lagkraven.

När beslut skulle tas i kommunstyrelsen föreslog Roger Andersson(Lib) att ärendet skulle bordläggas. Efter omröstning vann Roger Anderssons förslag och frågan om utrymmesbehovet i skolan ska upp igen på ett senare möte.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »