Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 17 juni, 2021 - 12:06Uppdaterad: torsdag, 17 juni, 2021 - 12:28
  • Lemland avsätter pengar för att renovera vägar. Arkivfoto.

Lemland satsar pengar på vägförbättringar

Granholmsvägen och Lembötevägen i Lemland ska grundförbättras.

Kommunfullmäktige i Lemland godkände medel för arbetena på sitt senaste möte.

När det gäller den 600 meter långa Granholmsvägen har man tidigare budgeterat 35.000 euro för projektet och nu godkände man 52.000 euro till, förutsatt att väglaget går in med 107.000 euro. Vad gäller den 2,1 kilometer långa Lembötevägen har man tidigare budgeterat 65.000 euro och nu godkänner man 80.000 euro till, förutsatt att väglaget betalar 175.000 euro.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »