Vd Aleksi Rautavuori intervjuas av Tomas Tornefjell
Ålands näringslivs vd Anders Ekström om "lättföretagande" (från Åland idag)
Publicerad: fredag, 10 augusti, 2018 - 13:34, uppdaterad: fredag, 10 augusti, 2018 - 17:16

Lättföretagande ett alternativ till starta eget

Den som vill kunna jobba mot faktura kan numera göra det utan att starta ett företag, med de fasta kostnader som det innebär. Med hjälp av faktureringstjänsten www.ukko.fi kan man jobba som lättföretagare och fakturera sina uppdragsgivare som privatperson.

 Faktureringstjänsten sköter allt pappersarbete mot en serviceavgift på 5 procent, exklusive moms, av fakturans summa. Fördelen för en arbetsgivare är att det är betydligt enklare att betala en faktura än att betala ut lön med vidhängande sociala avgifter.

-Ukko.fi grundades för 6 år sedan och har idag ungefär 50.000 användare. Vi har också bildat organisationen Nytt arbete tillsammans med fem andra faktureringsföretag för att sprida information om vad lättföretagande innebär och hur det kan bidra till att skapa fler jobb och fler företag i Finland. Det säger vd Aleksi Rautavuori.

Faktureringstjänsten Ukko fungerar på svenska och enligt skattebyrån går tjänsten att använda på Åland.

Fler Nyheter

Elevers resvanor utreds

Nu utreder Mariehamns stad elevernas resvanor till skolan.

Inflyttning gav tillskott bland yngre

Under 2017 ökade Ålands befolkning med 275 personer och var vid det årets slut 29.489 personer, det visar statistiken från Ålands statistik- och utredningsbyrå, Åsub.

Ovanligt stort budgetunderskott för Sottunga

Björn Rönnlöf intervjuas av Tomas Tornefjell
Sottunga kommunstyrelses budgetförslag för 2019 visar ett underskott på närmare 130.000 euro. -Det ovanligt stora underskottet beror på att kommunens landskapsandelar har minskat med över 40 procent, vilket fulltständigt slår hål på vår ekonomi. Det säger kommunstyrelsens ordförande Björn Rönnlöf.

Delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs ut

Ett förslag till ändring av delgeneralplan för Bomarsund-Prästö ställs nu ut till och med den 25 januari 2019.

Toivonen polisanmäler 11 personer

Stephan Toivonen, Åländsk demokrati, har i dag polisanmält 11 personer för falsk angivelse med yrkan på straff och ett skadestånd på 40.000 euro.

Läget lugnt för Haraldsbyfabrikens framtid

Fabrikschef Christer Söderström intervjuas av Martina Eriksson
-Vi behöver inte längre gå runt och fundera på om vi ska läggas ner, idag anses vi som en duktig del av Orkla. Det säger Christer Söderström som är fabrikschef för chipsfabriken i Haraldsby.

Tillägg för omsorg i Lumparland

Kommunfullmäktige i Lumparland har nu godkänt ett tilläggsanslag på drygt 53.000 euro som socialnämnden hade äskat om.

Svar om övergödda träsket Träsk

Utbyggnaden av avloppsledningsnätet i Sund är ett sätt att förbättra situationen i det övergödda träsket Träsk. Det framgår av kommunstyrelsens svar på en skrivelse där kommunen uppmanas engagera sig i ärendet.

”Det brinner i knutarna"

Lantrådet Katrin Sjögren intervjuas av Nina Smeds
Fortfarande finns ingen färdig proposition, det vill säga ett förslag, till nytt ekonomiskt system för Åland. -Men det brinner i knutarna, säger lantrådet Katrin Sjögren (Lib).