Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: tisdag, 16 juni, 2020 - 14:12Uppdaterad: tisdag, 16 juni, 2020 - 14:22
  • Restaurangerna måste fortsätta med sina restriktioner.

Lättar inte på restaurangernas restriktioner

Landskapsregeringen anser att det är för tidigt att lätta på restriktionerna för restaurangerna.

Det skriver man i ett utlåtande till Social- och hälsovårdsministeriet som bett Åland ge sin syn på vilka åtgärder statsrådet bör vidta i det rådande epidemiläget gällande förordningen om temporär begräsning av förplägnadsrörelsernas verksamhet.
Samhällssmittan är, skriver landskapsregeingen, begränsad på Åland och ingen tydlig koppling finns till att någon smittats under ett restaurangbesök. Man bedömer ändå att de skyldigheter och begräsningar som föreskrivs i smittskyddslagen fortsatt bör gälla här. Epidemiläget utvräderas på nytt om två veckor.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »