Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 7 maj, 2021 - 11:38Uppdaterad: fredag, 7 maj, 2021 - 12:46
  • Nina Fellman och Socialdemokraterna tycker inte landskapsandelarna ska höjas. Arkivbild.

"Lätta på sparkravet på ÅHS"

Socialdemokraterna har lämnat in ett antal budgetmotioner med anledning av den andra tilläggsbudgeten som lagtinget ska behandla på måndag.

Bland annat anser Socialdemokraterna att det inte är motiverat att höja landskapsandelarna med två miljoner euro.

- Man borde inte ge pengar till kommunerna för att bevara den gamla strukturen utan uppmuntra till en nödvändig reform i stället, säger Nina Fellman.
Fullmakten som landskapsregeringen vill ha för att kunna köpa en begagnad dieselfärja från Norge för fyra miljoner euro tycker Socialdemokraterna inte ska beviljas. Partiet anser att landskapsregeringen inte presenterat någon plan för skärgårdstrafiken och innan en sådan är klar bör inte nya fartyg köpas in.
Socialdemokraterna vill dessutom lätta på sparkravet på ÅHS tills coronakrisen är över och satsa på gymnasieskolan eftersom de anser att många studerande har hamnat på efterkälken på grund av distansundervisningen. Satsningen skulle i så fall bestå av specialundervisning och assistenter.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »