Publicerad: måndag, 6 april, 2020 - 15:12Uppdaterad: måndag, 6 april, 2020 - 16:03

Larmsystem orsak till grundstötning

M/s Skarvens grundstötning den 12 april i fjol berodde på störningar i vinkelgivarens signal i den främre roderpropellern.

Detta ledde till förlorad styrförmåga vilket i sin tur ledde till att fartyget drev ut ur farleden just som hon var i den smala delen av densamma. Den delen som kallas Ekholms sund. Det här visar den statliga olyckscentralens rapport om grundstötningen.

Fartygets maskinövervakningssystem larmade ljudlöst vilket innebär att larmet endast kom upp som en textrad på en monitor bakom ryggen på vakthavande befäl vilket gjorde det omöjligt att upptäcka.

Felet hade funnits länge, men informationen om det hade inte lämnats över till den nya redaren 2013.

Olycksutredningscentralen har sammanställt rekommendationer för hur liknande olyckor ska undvikas i framtiden.