Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: lördag, 23 januari, 2021 - 10:26
  • Utbildningsminister Annika Hambrudd (C) förstår lärarkårens oro för att smittas. Foto: Nina Smeds

Lärare kan prioriteras i vaccinkön

Som Ålands radio berättade i veckan visar en färsk studie att grundskollelärare i Sverige är den enskilt värst drabbade yrkesgruppen att smittas av covid-19. Den här studien kan användas när vaccinationsordningen i prioritetsgrupp 3 ska läggas upp så att barnomsorgs- och skolpersonal prioriteras tidigt.

- Det är rimligt och jag vet att det förs diskussioner om det. Det är naturligtvis en större risk att smittas vid närundervisning, säger utbildningsminister Annika Hambrudd (C).
Hon säger att smittläget är annorlunda i Sverige än i Finland, men att Institutet för hälsa och välfärd, THL, samarbetar med svenska Folkhälsomyndigheten, FHM, som tagit fram studien.

- Den här undersökningen är värdefull, den kommer säkert att påverka vilka grupper som ska prioriteras att få vaccinet, säger Annika Hambrudd.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »