Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 9 december, 2016 - 14:25Uppdaterad: fredag, 9 december, 2016 - 14:30
  • Lantrådet Katrin Sjögren ger lagtinget en upplysning om dagsläget. Foto: Ulf Weman.

Lantrådet upplyser lagtinget

På måndag får lagtinget information om dagsläget när det gäller konsekvenserna av den i riket planerade social- och hälsovårdsreformen, den så kallade Sote-reformen.

 Det är lantrådet Katrin Sjögren, liberal, som informerar och talmanskonferensen har beslutat att ingen diskussion tillåts med anledning av den upplysning som ges.

Förslaget till reform behandlas i riksdagen i början av nästa år. Det kritiseras från åländsk sida eftersom dess finansiering anses inkräkta på självstyrelsen.

På lagtingets agenda på måndag finns bland annat också ändrade sjukvårdsavgifter samt en lagändring i syfte att begränsa möjligheterna att kringgå beskattning genom att flytta vinster till stater med lägre skatt.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »