Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 juni, 2024 - 06:25Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2024 - 07:54
  • Lantrådet Katrin Sjögren och polisrådet Robin Lardot i mitten. Foto: LR.

Lantrådet träffade CKP

På inbjudan av lantrådet Katrin Sjögren besökte Centralkriminalpolisens, CKP, chef, polisrådet Robin Lardot, landskapsregeringen på tisdagen.  

 Under mötet informerade landskapsregeringen om aktuella frågor på Åland och CKP gav en allmän överblick om myndighetens uppgifter samt en dragning av den övergripande lägesbilden. 

– Centralkriminalpolisen har ansvar för Åland viktiga frågor inom det polisiära fältet och jag såg det som viktigt att vi hade möjlighet att träffas och utbyta relevant information och uppdatera varandra om aktuella frågor. Jag upplevde att vi hade en mycket god diskussion och ser fram emot att fortsätta den regelbundet också framöver, säger lantrådet Katrin Sjögren

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »