Publicerad: onsdag, 17 mars, 2010 - 17:15Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Lantrådet svarar på oppositionskritik

Landskapsregeringen har inte tillräcklig handlingskraft, och åtgärderna för att spara går för långsamt. Det är en samlad opposition i lagtinget som nu går till storms mot vad de kallar den långsamma handläggningen. -Vi har begränsade resurser och det är bara två och en halv månad sedan budgeten spikades, svarar lantrådet Viveka Eriksson. Oppositionen skjuter främst in sig på de så kallade strukturförändringarna, med bland annat privatisering av färjelinjer. Frisinnad samverkans Roger Jansson menar att landskapsregeringen saknar politiks handlingskraft för att genomföra dem. -Vi arbetar med privatiseringarna och målet är att klara de tuffa sparmålen, säger Viveka Eriksson. Det är i ett så kallat spörsmål som oppositionen undrar om när och hur besparingarna ska genomföras.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »