Publicerad: torsdag, 12 december, 2019 - 06:00Uppdaterad: torsdag, 12 december, 2019 - 10:51
  • Arkivbild: Veronica Thöörnroos. Foto: Malin Lundberg

Lantrådet kritiseras för öppningsanförande

Veronica Thörnroos (C) höll i går sitt första anförande i lagtinget som lantråd. Hon svarade på den kritik som framfördes av oppositionens Camilla Gunell (S) om att relationen mellan Centern och FS-links inte förefaller vara objektiv.

– Jag har varit borta ur den här salen mindre än tolv timmar och redan nu tycks regelverket ha förändrats. Mig veterligen har vi aldrig tidigare nämnt olika företag vid namn här och dessutom upprepat det vid flertalet tillfällen. Men jag vill vara riktigt tydlig; varken som regeringsbildare, som lantråd eller som ordförande för Åländsk center har jag något att dölja vad gäller interaktionen, vad gäller samspel, vad gäller samtal, vad gäller något i det privata näringslivet om det sedan har att göra med att bygga, sälja tjänster eller vara aktivt deltagande i den demokratiska processen, sa lantrådet Thörnroos i talarstolen.

Både Ingrid Zetterman (Lib) och Camilla Gunell påtalade att det är talmannens uppgift att tillrättavisa talare, inte lantrådets.

– Jag hade hoppats på ett något mer positivt och kanske aningen trevligare öppningsanförande av det nytillträdda lantrådet än vad vi nu fick, sa Ingrid Zetterman.