Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 25 november, 2021 - 10:56Uppdaterad: torsdag, 25 november, 2021 - 13:29

Lantrådet deltog i seminarium om krissamarbete

I går onsdag deltog lantrådet Veronica Thörnroos i ett seminarium om krissamarbete som ordnades av Samfundet Sverige-Finland.

Seminariet hölls på Försvarshögskolan i Stockholm och hade temat ”Bättre beredskap nästa gång” och syftade till att diskutera möjligheterna till att förbättra den civila krisberedskapen i Norden.

Lantrådet talade i sitt anförande bland annat om vikten av att inte förneka att det nordiska samarbetet befunnit sig i en kris under coronapandemin.

- Om det inte har funnits några problem finns det heller inte några anledningar att söka lösningar. I Norden behöver vi klara av att samarbeta, inte minst eftersom allmänheten förväntar sig att vi ska klara av att samarbeta, sa lantrådet Veronica Thörnroos.

I den avslutande panelen konstaterade talarna att regeringar i kristid främst prioriterar nationella intressen men att det därför skulle vara viktigt att alla regeringar i Norden inser att också de nationella intressena gynnas av ett starkt nordiskt samarbete.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »