Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 29 december, 2022 - 22:00Uppdaterad: fredag, 30 december, 2022 - 10:31
  • Veronica Thörnroos. Foto: Rasmus Olin.

Lantrådet är besviken på riksmyndigheterna

Lantrådet Veronica Thörnroos (C) är mycket besviken över riksmyndigheternas bristfälliga agerande med anledning av det oklara läget kring hur åländska myndigheters befogenheter ska tolkas och tillämpas från årsskiftet då rikets välfärdsreform träder i kraft.

Enligt landskapsregeringens tolkning kommer det efter årsskiftet bland annat inte att finnas någon myndighet på Åland som har behörighet att undersöka barn som utsatts för sexual- eller misshandelsbrott.

Veronica Thörnroos säger att landskapsregeringen har påtalat problemen sedan hösten 2020 för bland andra justitiekanslern och statsministern utan att få gehör för sina synpunkter.

 - Det man måste komma ihåg är att detta är riksbehörighet, så det juridiska ansvaret och totalansvaret finns i Helsingfors, säger Veronica Thörnroos.

 

 

 

 

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »