Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: fredag, 3 december, 2010 - 15:32Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:22

Lantbruket har ett stort stödbehov<br>och många utmaningar i framtiden

- Det åländska lantbruket har ett stort stödbehov och står inför många utmaningar i framtiden. Det säger Jonas Laxåback, verksamhetsledare för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund, SLC. Laxåback talade idag på Ålands Producentförbunds höstmöte vid Ålands Landsbygdscentrum. Den kanske viktigaste utmaningen som lantbrukarna står inför just nu är att stärka sin roll i livsmedelskedjan, säger Laxåback och menar att jordbrukarna bör ges mer verktyg att påverka den kommande jordbrukspolitiken och att vissa av EU:s konkurrenslagar bör ses över.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »