Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 5 juni, 2024 - 14:25

Landskapsregeringen uppvaktar Ålandsdelegationen om utsläppspengar

Eftersom Åland och riket är oense om hur EU-intäkterna från utsläppsrätterna ska fördelas när sjöfarten inkluderas ber landskapsregeringen nu Ålandsdelegationen att avge en rekommendation om saken.

Men miljö- och näringsminister Jesper Josefsson (C) menar ändå att frågan behöver lösas på politisk nivå. Åland behöver en ny överenskommelseförordning med riket om hur fördelningen ska göras och landskapsregeringen lyfter två alternativ. Ett där Åland får en proportionerlig del i förhållande till betalda utsläppsavgifter. Ett annat där de åländska rederiernas och deras anläggningars bokslutskostnader utgör nivån på andelen år för år.

Enligt Jesper Josefsson skulle båda alternativen innebära 20-25 miljoner euro per år för landskapet öronmärkta för energi- och klimatförbättrande åtgärder. Arbets- och näringsministeriet anser däremot att Åland endast ska kompenseras genom avräkningen. Jesper Josefsson hoppas kunna inleda politiska diskussioner inom kort, men båda sidor avvaktar just nu Ålandsdelegationens behandling av ärendet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »