Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 26 september, 2022 - 18:05Uppdaterad: tisdag, 27 september, 2022 - 08:01

Landskapsläkaren om granskning av dödsfallet i polisens cell

De resterande delarna av fallet med den man som i juni 2021 avled i den åländska polisens cell ligger för närvarande på Valviras bord.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Valvira, var den myndighet som först tog emot klagomålet, i juli 2021.

De överförde ärendet till ÅMHM som i sin tur överförde det till landskapsregeringen. Behörighetsfrågan har varit oklar och ärendet har studsat mellan ÅMHM, landskapsregeringen och Valvira flertalet gånger.

Landskapsläkare Knut Lönnroth förklarar i ett mail till Ålands Radio att svårigheterna angående behörigheten handlar om att de tre olika myndigheterna har ansvar för olika saker och att ärendets karaktär påverkar ansvarsfördelningen.

-Vad som ligger bakom Valviras bedömning i detta specifika fall kan jag inte svara på. Ärendet är sekretessbelagt och vi kan således inte gå in på detaljer. Vi är nu överens om ansvarsfördelningen för detta ärende. Den klagande har informerats om samtliga överföringar som gjorts. Vi har också en löpande dialog med såväl Valvira som ÅMHM om situationer där ansvarsfördelningen kan vara svårbedömd, skriver Knut Lönnroth.

 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »