Publicerad: fredag, 2 november, 2018 - 06:18
  • Trafiken ska utredas av en konsult. Arkivfoto: Cecilia Ekströmer

Landskapet utreder trafiken

Landskapsregeringen söker efter en konsult som ska göra utredningar om hur trafiken ser ut och hur den kan utvecklas i framtiden.

Konsulten ska göra olika utredningar som kan innefatta trafikanalyser, bullerutredningar, kollektivtrafikutredningar, trafikplaner, trafikstrategier, trafiksäkerhet m.m. Det är allt som har med trafik på land att göra som ska utredas, alltså vägar, broar, bryggor, hamnar och färjelägen.

Landskapet behöver utredningarna för att få en teoretisk och analytisk bild av det åländska trafiksystemet där resultaten kan användas för att utföra motiverade åtgärder.

Konsulttjänsterna behövs under åren 2019-2021 och det finns även en option att förlänga avtalet till och med 2022.