Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 juni, 2024 - 09:26Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2024 - 12:57

Landskapet rensar lupiner runtom Åland

För att minska spridningen av de främmande invasiva arterna blomster- och sandlupiner kommer vägenheten vid landskapsregeringen att utföra slåtter riktad mot dessa arter. Detta görs på uppmaning av miljöbyrån vid landskapsregeringen.

Bägge arterna tränger undan annan naturlig förekommande flora och ska därför utrotas på de platser där de förekommer i det vilda. 

– På vissa platser förekommer blomsterlupinen i så pass kraftiga bestånd att andra blommor inte kan leva där överhuvudtaget, säger naturvårdsintendent David Abrahamsson i ett pressmeddelande.  

Det är förbjudet att plantera och så blomsterlupiner på sådant sätt att den kan spridas i miljön, skriver miljöbyrån. Om man har blomsterlupiner i sin trädgård rekommenderar miljöbyrån att man utrotar beståndet. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »