Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 21 november, 2019 - 13:38Uppdaterad: torsdag, 21 november, 2019 - 15:30
  • Cityläkarna vann upphandlingen om landskapets företagshälsovård. Foto Ida Jansson.

Landskapet köper företagshälsovård

Cityläkarna Mariehamn AB vann upphandlingen om företagshälsovård för de landskapsanställda. Även Medimar Scandinavia AB hade lämnat in ett anbud.

Det beräknade värdet för upphandlingen överstiger 750.000 euro, vilket gör att upphandlingen har genomförts i ett öppet förfarande.

Motiveringen till att Cityläkarna vann upphandlingen är att det var ett komplett anbud som uppfyller ställda krav i upphandlingen samt har det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Landskapsregeringen konstaterar att Medimar Scandinavia Ab har lämnat ett sådant alternativt anbud som inte är förenligt med kraven i upphandlingen.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »