Publicerad: tisdag, 21 januari, 2020 - 11:26
  • När skrotpriserna sjönk och det blev dyrare att skrota bilar blev det vanligare att ställa av eller överge sina fordon istället. Foto: ÅRTV

Landskapet godkänner stödpengar för skrotbortförsel

Landskapsregeringen har beslutat om att anta stödprinciper för bortforsling av skrotfordon.

Verksamheter som är miljögranskade för transport av avfall får 50 euro i stöd för hämtning av skrotfordon på fasta Åland, och 100 euro för hämtningar i skärgården. Fordonen måste också föras till en auktoriserad bilskrot.
Tidigare har höga skrotpriser bekostat hanteringen av skrotfordon, men allt eftersom att priserna sjunkit har det blivit vanligare att fordon avställs eller överges. Övergivna fordon klassas som farligt avfall.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »