Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 oktober, 2011 - 16:35Uppdaterad: tisdag, 30 augusti, 2016 - 10:20

Landskapet får ny forskningsstrategi

Det ska finnas en linje mellan landskapsregeringen och Högskolan på Åland som tryggar att högskolans forskning motsvarar samhällets behov. Det är en del i den nya strategin för utveckling av Högskolans tillämpade forskning som landskapsregeringen antog igår. Strategin presenterades i dag och är ett resultat av många års arbete mellan landskapsregeringen och högskolan på Åland. Utbildningsminister Britt Lundberg säger att det är viktigt att landskapsregeringen och högskolan på Åland visar att de vill samma sak och därmed definierar vilken typ av forskning som ska bedrivas. Vart tredje år görs ett avtal mellan landskapsregeringen och högskolan. Målet är att detta avtal ska bli mera mål- och resultatinriktat. Landskapsregeringen formulerar vad de vill med högskolan på Åland och sedan tillämpar högskolan detta på bästa möjliga sätt. Högskolans rektor Edvard Johansson säger att man från högskolans sida är nöjd med strategin.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »