Publicerad: måndag, 5 november, 2018 - 15:23Uppdaterad: måndag, 5 november, 2018 - 16:16
  • Landshövding Peter Lindbäck öppnade lagtingsåret i dag. Arkivfoto: Nina Smeds

Landshövdingen öppnade lagtingsåret

I år dök presidenten inte upp för att inviga lagtingsåret, utan det blev hans ombud, landshövding Peter Lindbäcks, jobb att göra det. Och som traditionen förutsätter ska invigningstalet vara en sammanfattning av det gångna året.

Rent politiskt kännetecknades det gångna lagtingsåret av två stora frågor: Försöken att få till stånd en ny självstyrelselag och kommunreformen. Bägge ämnena berördes i landshövdingens tal, men bara genom att nämna att de funnits på dagordningen. Även de misslyckade försöken att få riksregeringen att tillerkänna Åland en plats i EU-parlamentet dök upp i talet.

I övrigt handlade det mest om de dystra ekonomiska framtidsutsikterna för Finland.