Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 6 oktober, 2016 - 13:42
  • De AT-läkare som redan jobbar på Åland får fullfölja sin AT-tjänstgöring här. Foto: Ida Jansson.

AT-läkarna vid ÅHS får fullfölja

De nio AT-läkare som just nu tjänstgör på Åland kommer att legitimeras enligt redan skrivna kontrakt, trots att det åländska AT-samarbetet med Akademiska sjukhuset i Uppsala riskerar att upphöra.

Det menar AT-chefen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala Erik Salaneck. Enligt honom har de aktuella läkarna får skriftliga garantier från socialstyrelsen.

Mindre attraktivt

I dag utgör de svenska AT-läkarna en viktig resurs inom ÅHS, men ett EU-direktiv som redan har trätt i kraft begränsar AT-läkarnas möjlighet till tjänstgöring utanför Sverige till nio månader. Enligt Erik Salaneck gör det Åland till ett mindre attraktivt alternativ för AT-läkarna, i synnerhet som man nu nekas tjänstgöring inom både psykiatri och primärvård.

Ålands radio har sökt representanter för svenska socialstyrelsen för en kommentar utan att lyckas.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »