Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: onsdag, 12 juni, 2024 - 09:47Uppdaterad: onsdag, 12 juni, 2024 - 12:56

Lagtinget klubbade upphävningen av polisstyrelsen

Ett enigt lagting har godkänt landskapsregeringens förslag om att upphäva polisstyrelsen.  

Polisstyrelsen har funnits sedan 2014 men med mycket begränsad funktion. Polismyndigheten välkomnar förändringen och vill nu hitta andra sätt att arbeta med medborgarnärvaro. 

  

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »