Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: måndag, 20 mars, 2023 - 18:22Uppdaterad: tisdag, 21 mars, 2023 - 07:54
  • Lagtinget godkände ändringen i tjänstemannalagen. Arkivbild.

Lagtinget godkände tjänstemannalagen - men utskott tvekar på att det inte kostar

Lagtinget godkände i dag ändringen av tjänstemannalagen utan reservationer. 

I ett anförande från lag- och kulturutskottet ifrågasattes ändå huruvida ändringen kommer att ske kostnadsneutralt som planerat, och hur man inom de berörda organisationerna ska kunna bibehålla tillräcklig flexibilitet.  

Till exempel Ålands hälso- och sjukvård har i dagsläge 250 visstidsanställningar, som behöver ses över då lagen träder i kraft. Åtminstone femtio av dem skulle bli fasta tjänster. Utskottet frågar om det kan bli svårare att få tjänstledigt eller jobba deltid i framtiden som en följd av lagförslaget. Och påminner om politikernas ansvar till god kontakt med den arbetsledning som ska genomföra lagförändringen i praktiken. 

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »