Publicerad: onsdag, 27 maj, 2020 - 14:21Uppdaterad: onsdag, 27 maj, 2020 - 14:22
  • Arkivbild. Foto: Axel Eriksson, ÅRTV

Lagtinget godkände höjd avräkningsgrund

Ett enhälligt lagting gav i dag sitt bifall till riksregeringens lagförslag till höjd avräkningsgrund för klumpsumman från 0,45 procent till 0,47 procent.

Ändringen är en följd av det nya ekonomiska system för självstyrelsen som både lagtinget och riksdagen godkänt.

Under lagtingsdebatten lyfte finans- och näringsutskottets ordförande Jörgen Pettersson (C) upp den pågående ekonomiska krisen i coronarestriktionernas spår. I sitt utlåtande om lagförslaget skrev utskottet att det nya systemet sätts på prov, men att utskottet konstaterar att det nya systemet ändå är bättre än det gamla.

Lagförslaget ska ännu behandlas och godkännas av riksdagen.