• Att 11 åländska broar behöver grundrenoveras är inte skäl nog att söka anslag från riket, menar Ålandsdelegationen. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Malin Lundberg ÅRTV
Publicerad: onsdag, 24 april, 2019 - 22:15, uppdaterad: torsdag, 25 april, 2019 - 13:42

Lagtinget får avslag på sin 45-miljoners anslagsanhållan

Ålandsdelegationen avslår lagtingets anhållan om 45 miljoner euro i extra anslag, pengar som dels skulle använts i kortruttsprojektet, för konstruktionen av en bro mellan Gripö och Degerö i Föglö kommun och dels för att kunna byta ut eller grundrenovera ytterligare elva åländska broar.

Ålandsdelegationen beslutade att ge avslag på båda punkter. I fallet om renoveringen av broar, ett projekt som planeras äga rum under sjuårsperioden 2019-2026 till en totalkostnad av närmare 35 miljoner euro, anses detta utgöra sedvanligt infrastrukturunderhåll och inte en sådan exceptionell engångsinvestering att det skulle vara berättigat att söka anslag från riket.
När det kommer till förbindelsen mellan Gripö och Degerö menar Ålandsdelegationen att anhållan om 20 miljoner euro är berättigad i sak, men att det råder osäkerhet om huruvida projektet kan förverkligas och om summan är realistisk. Enligt beslutet anser delegationen inte att den sammantagna planeringen av kortruttssystemet framskridit långt nog för att man enligt självstyrelselagen ska kunna bevilja några extra anslag, då det inte finns någon tillräckligt tydlig detaljplan för projektet, och man noterar även att landskapsregeringens vägplan har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen och att anförda besvär ännu inte har avgjorts.
Man tillägger däremot att förkastandet av ansökan inte utgör något hinder för att senare inkomma med en ny ansökan då denna bättre uppfyller kraven.
Mer om detta kan du höra i Ålands radio under torsdagen.

Fler Nyheter

80-åring smugglade snus

En kvinna i 80-års åldern har dömts för lindrigt skattebedrägeri efter att ha fört in 140 dosor snus i landet.

Stormdrabbade i budgeten

Landskapets budget 2020 ska innehålla ett stödpaket för skogsbrukare för att åtgärda skador efter stormen Alfrida i januari i år.

Ålands köp & sälj stoppades

Peter Grönholm rapporterar
Facebookgruppen Ålands köp & sälj stoppades av Facebook imorse. Anledningen är att Facebook granskar gruppen på grund av försäljning av djur som förekom på sidan.

Rättegång om båtmotorer

Nyhetsnotisen i ljudformat
Rättegången gällande vågen av båtmotorstölder sommaren 2016 inleddes idag. Två män i 25-årsåldern stod åtalade på nio punkter av stöld och försök till stöld.

Holmström blir ny vd på ÅPF

Nyhetsnotisen i ljudformat
Sue Holmström blir ny vd för Ålands producentförbund efter Henry Lindström som går pension.

Jomala sköt upp beslut om räddningsmyndighet

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Jomala fullmäktige bordlade ärendet om den gemensamma räddningsmyndigheten än en gång och nu ska fullmäktige ta upp det på sitt nästa möte som är den 12 november.

Skarven och Alfågeln servas för 955.000 euro

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Oy Western Shipyard Ltd dockar och utför reparationsarbeten på m/s Alfågeln för 195.000 euro under 2019.

Simskälalinjen drivs vidare på samma vis

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Ålands linfärjetrafik Ab fortsätter driva trafiken på Simskäla linfärjelinje mellan Vattungsrevet och Timskär på Vårdö.

Nytt tak på museigård efter beviljat medel

Nyhetsnotisen i ljudformat:
Museigården Matsmårs på Föglö får bidrag för att renovera ett tak som läcker vid mycket nederbörd.