Publicerad: onsdag, 24 april, 2019 - 22:15Uppdaterad: torsdag, 25 april, 2019 - 13:42
  • Att 11 åländska broar behöver grundrenoveras är inte skäl nog att söka anslag från riket, menar Ålandsdelegationen. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Malin Lundberg ÅRTV

Lagtinget får avslag på sin 45-miljoners anslagsanhållan

Ålandsdelegationen avslår lagtingets anhållan om 45 miljoner euro i extra anslag, pengar som dels skulle använts i kortruttsprojektet, för konstruktionen av en bro mellan Gripö och Degerö i Föglö kommun och dels för att kunna byta ut eller grundrenovera ytterligare elva åländska broar.

Ålandsdelegationen beslutade att ge avslag på båda punkter. I fallet om renoveringen av broar, ett projekt som planeras äga rum under sjuårsperioden 2019-2026 till en totalkostnad av närmare 35 miljoner euro, anses detta utgöra sedvanligt infrastrukturunderhåll och inte en sådan exceptionell engångsinvestering att det skulle vara berättigat att söka anslag från riket.
När det kommer till förbindelsen mellan Gripö och Degerö menar Ålandsdelegationen att anhållan om 20 miljoner euro är berättigad i sak, men att det råder osäkerhet om huruvida projektet kan förverkligas och om summan är realistisk. Enligt beslutet anser delegationen inte att den sammantagna planeringen av kortruttssystemet framskridit långt nog för att man enligt självstyrelselagen ska kunna bevilja några extra anslag, då det inte finns någon tillräckligt tydlig detaljplan för projektet, och man noterar även att landskapsregeringens vägplan har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen och att anförda besvär ännu inte har avgjorts.
Man tillägger däremot att förkastandet av ansökan inte utgör något hinder för att senare inkomma med en ny ansökan då denna bättre uppfyller kraven.
Mer om detta kan du höra i Ålands radio under torsdagen.