• Att 11 åländska broar behöver grundrenoveras är inte skäl nog att söka anslag från riket, menar Ålandsdelegationen. Bilden är tagen vid ett annat tillfälle. Foto: Malin Lundberg ÅRTV
Publicerad: onsdag, 24 april, 2019 - 22:15, uppdaterad: torsdag, 25 april, 2019 - 13:42

Lagtinget får avslag på sin 45-miljoners anslagsanhållan

Ålandsdelegationen avslår lagtingets anhållan om 45 miljoner euro i extra anslag, pengar som dels skulle använts i kortruttsprojektet, för konstruktionen av en bro mellan Gripö och Degerö i Föglö kommun och dels för att kunna byta ut eller grundrenovera ytterligare elva åländska broar.

Ålandsdelegationen beslutade att ge avslag på båda punkter. I fallet om renoveringen av broar, ett projekt som planeras äga rum under sjuårsperioden 2019-2026 till en totalkostnad av närmare 35 miljoner euro, anses detta utgöra sedvanligt infrastrukturunderhåll och inte en sådan exceptionell engångsinvestering att det skulle vara berättigat att söka anslag från riket.
När det kommer till förbindelsen mellan Gripö och Degerö menar Ålandsdelegationen att anhållan om 20 miljoner euro är berättigad i sak, men att det råder osäkerhet om huruvida projektet kan förverkligas och om summan är realistisk. Enligt beslutet anser delegationen inte att den sammantagna planeringen av kortruttssystemet framskridit långt nog för att man enligt självstyrelselagen ska kunna bevilja några extra anslag, då det inte finns någon tillräckligt tydlig detaljplan för projektet, och man noterar även att landskapsregeringens vägplan har överklagats till högsta förvaltningsdomstolen och att anförda besvär ännu inte har avgjorts.
Man tillägger däremot att förkastandet av ansökan inte utgör något hinder för att senare inkomma med en ny ansökan då denna bättre uppfyller kraven.
Mer om detta kan du höra i Ålands radio under torsdagen.

Fler Nyheter

Största räddningsövningen på 10 år

Stationschef vid Ålands sjöbevakningsstation Kim Westman berättar om övningen:
I lördags skedde den största evakueringsövningen på 10 år på Åland. Övningen arrangerades av Ålands Sjöbevakningsstation tillsammans med samarbetsmyndigheterna och frivilliga organisationer.

Getas ekonomi går utför

Kommunstyrelsens ordförande Camilla Andersson intervjuas:
Geta får problem med likviditeten år 2020 om inte landskapsandelarna höjs eller om kommunen får in kraftigt ökade skatteintäkter.

Fängelse för narkotikabrott

Tre personer dömdes och två friades av Ålands tingsrätt i en brottshärva som bland annat innefattade medhjälp till grovt narkotikabrott.

Man beställde cannabis med posten

En man har dömts för att ha beställt cannabis från utlandet till en adress på Åland.

Underhållsarbeten på Asterholmalinjen i juni

Mellan den 3 och 20 juni kommer man att göra underhållsarbete på Asterholmalinjen i Brändö.

Liberalerna presenterade valplattform

Partiordförande Katrin Sjögren och vice ordförande Ingrid Zetterman.
Människan ska vara i centrum, inte strukturerna. Det är ett av fokusområdena i liberalernas valplattform, som presenterades i dag.

Eckerö säljer radhustomter

Eckerö kommun bjuder ut två stycken tomter som är ämnade för radhus till auktion.

Socialt hållbar arbetsmarknad

Susanne Broman och Mattias Eilola:
År 2030 ska Åland vara ett samhälle för alla. Det poängterades under gårdagens seminarium om en socialt hållbar och inkluderande arbetsmarknad som ararangerades av Ålands handikappförbund. Deltagarna fick bland annat veta mer om den svenska arbetsförmedlingens projektet Gör Plats, där sytet är att fler med funktionsvariationer ska få ett varaktigt arbete.

Viking Line tvekar om rotorsegel

Ulf Hagström är teknisk direktör på Viking Line:
Det blir inget rotorsegel på det fartyg som Viking Line just nu bygger i Xiamen, Kina. Det har Viking Line fattat beslut om.