Translate this page

This is a service provided by Google Translate. Please note that by using it, Ålands Radio och TV cannot guarantee the accuracy of the translation.

Publicerad: torsdag, 12 maj, 2022 - 14:10Uppdaterad: torsdag, 12 maj, 2022 - 19:32

Lagtinget diskuterade civil beredskapsplikt

Socialdemokraterna Nina Fellman, Jessy Eckerman, och Camilla Gunell har lämnat in en åtgärdsmotion med budskapet att lagtinget ska uppmana landskaps-regeringen att initiera en utredning om hur en åländsk civil beredskapsplikt kunde utformas och förverkligas.

Enligt motionen är det inte en bra taktik att bara peka på Finlands ansvar för Åland, men inte aktivt ta ansvar för de egna insatserna och visa hur ett demilitariserat samhälle kan göra sin del. Lantrådet Veronica Thörnroos (C) sa att man inte ska införa några ändringar kring den civila beredskapen när det säkerhetspolitiska läget är spänt. Marcus Måtar (Ob) sa att Åland har en mycket välfungerande civil beredskap och att de obundna inte ser någon mening med motionen, som enligt honom är dåligt underbyggd.

Wille Valve från Moderaterna sa att ett första steg vore att få till en gemensam räddningsmyndighet där landskapsregeringen tar över myndighetsdelen av verksamheten. Lagtinget beslutade att remittera åtgärdsmotionen till lag- och kulturutskottet.

Ålands Radios journalistik ska alltid vara trovärdig och opartisk. Vi är oberoende från politiska, religiösa, ekonomiska och kommersiella intressen.

Läs mer om bolaget och vårt arbete »